top of page

Hospodaříme na 1250 hektarech zemědělské půdy, kterou vlastní více než 1000 majitelů. A to již od roku 1993.

Agrodružstvo Postoupky

Agrodružstvo Postoupky je družstvo založené podle zákonů platných v České republice a zabývá se podnikáním v oblasti zemědělské výroby. Podnikání v tomto oboru je velmi těžké, protože základem je biologická činnost, která je navíc často závislá na průběhu počasí, a proto je výsledek hospodaření mnohdy nejistý.

 

Agrodružstvo Postoupky hospodaří severozápadně od Kroměříže v 15 katastrálních území, přibližně v katastrech obcí Postoupky, Lutopecny, Zlobice a Bezměrov. Celková výměra zemědělské půdy činí 1.250 ha se specializací na výrobu obilovin, olejnin a cukrovky.

 

Součástí zemědělské činnosti družstva je i chov skotu se zaměřením na výrobu mléka a hovězího masa. Vyprodukované mléko je zpracováváno na kvalitní sýry ve vlastní mlékárně Kromilk a.s. v Kroměříži.

 

Celá zemědělská výroba je koncentrována ve dvou velkých farmách v Postoupkách a ve Zlobicích. Na těchto farmách jsou soustředěny rozhodující výrobní prostředky družstva a to především stavby, stroje, technologie a zvířata.

 

Družstvo v současné době zaměstnává 35 pracovníků, čímž je největším zaměstnavatelem v obhospodařované oblasti. Práce zaměstnanců družstva je rozhodujícím faktorem při zabezpečování ekonomického rozvoje družstva.

 

Ekonomika družstva je stabilizovaná, družstvo vykazuje pravidelně přiměřený zisk, který na základě rozhodnutí členské schůze bývá většinou použit k dalším investicím a rozvoji družstva. V minulosti nebyl kladný hospodářský výsledek samozřejmostí, ale celková situace se zlepšila po vstupu ČR do Evropské unie.

 

Agrodružstvo Postoupky má v současnosti 214 členů, kteří společně družstvo vlastní. Největším vlastníkem družstva je společnost Agrohaná Postoupky s.r.o. Nejvšším orgánem družstva je členská svhůze, která pravidelně zasedá minimálně 1x ročně. Základní kapitál družstva činí 52 mil Kč.

bottom of page