top of page

Živočišná výroba

Živočišná výroba je důležitou součástí ekonomiky družstva. Z hlediska tvorby zisku není tak úspěšná jako rostlinná výroba, ale to je dáno obecnými podmínkami pro podnikání v živočišné výrobě. Výkupní cena mléka kolísá a většinou umožní jen velmi malou rentabilitu chovu skotu.

 

Agrodružstvo Postoupky chová 300 ks krav černostrakatého skotu. Toto plemeno je celosvětově nejlépe připraveno poskytovat špičkovou užitkovost. Naše krávy v současné době dojí v průměru 9.500 l mléka ročně. Toto číslo je asi o 1.500 l  lepší než průměr České republiky. Rovněž překračujeme celostátní průměry Německa a Rakouska. 

           

U vyrobeného mléka je každý den laboratorně prověřována jeho kvalita. Mléko je sváženo do mlékárny Kromilk a.s. Kroměříž, kterou Agrodružstvo Postoupky spoluvlastní s firmou Kvasicko a.s.. Mlékárna Kromilk a.s. z mléka vyrábí celou řadu sýrů, které jsou k dostání ve většině obchodních řetězců.

 

Výroba  mléka je složitý proces, přičemž u krav se mohou vyskytnout problémy s nemocemi končetin, mléčné žlázy, kvalitou mléka, reprodukcí, zdravotním stavem telat atd. Našemu družstvu se tyto nepříjemnosti ve výrobě mléka daří zvládnout. Částečné problémy máme s reprodukcí základního stáda.

 

Součástí chovu skotu je vlastní chov všech kategorií. Jedná se o telata, jalovice a býky. Družstvo pravidelně vyrobí více jak 100 t hovězího masa ročně. Nyní se snažíme dokončit rekonstrukce některých starších stájí, tak abychom byli soběstační v ustájení a měli uzavřený obrat stáda.

 

Dobré hospodářské výsledky je možné dosáhnout jen za předpokladu kvalitní krmné dávky, dobrého ustájení, moderní technologie a investic do genetického vybavení základního stáda. Rozhodujícím faktorem jsou ale lidé, kteří v chovu skotu pracují.

bottom of page