top of page

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba v Agrodružstvu Postoupky je zaměřená na pěstování obilovin, olejnin, kukuřice, cukrovky a pícnin. Osevní postup se v jednotlivých letech příliš nemění, protože je prověřen mnohaletou praxí.

 

Přibližný osevní postup má tuto strukturu:

- pšenice         32 %

- ječmen         16 %

- řepka           12  %

- kukuřice      24 %

- vojtěška       10 %

- cukrovka       6 %

 

Obilninám se v katastru našeho družstva daří, v případě příznivého roku dosahujeme u pšenice ozimé výnos až 8,5 t/ha a u ječmene jarního 7,0 t/ha. Pěstujeme zásadně potravinářské odrůdy, což znamená, že konečným uživatelem pšenice jsou mlýny, které z naší suroviny vyrobí mouku. Ječmen dodáváme do Kroměřížské sladovny Soufflet a slouží k výrobě sladu a následně k výrobě piva.

 

Další důležitou plodinou je řepka ozimá, která může dát výnos i 5 t/ha. Řepku pravidelně prodáváme firmě Navos Kroměříž. Část řepky je určena pro potravinářský průmysl a z části se vyrábí tzv. MEŘO, které se používá jako přísada do nafty, protože se jedná o obnovitelný zdroj energie.

 

Kukuřici pěstujeme z části na výrobu siláže, která je základní složkou krmné dávky ve výživě skotu. Větší část plochy kukuřice je určena na výrobu zrna. Zde využíváme sušárnu LAW, která nám sníží vlhkost kukuřičného zrna na úroveň, při které je možné dlouhodobé skladování.

 

Důležitou plodinou je vojtěška, protože její pěstování má velmi příznivý vliv na půdní úrodnost. Hlavním produktem pěstování vojtěšky je vojtěšková senáž pro výživu skotu. Proces výroby kvalitní vojtěškové senáže je poměrně složitý, je nutné dodržet přesně technologický postup. Od kvality vojtěškové senáže se odvíjí následný zdravotní stav celého základního stáda skotu.

 

Nejnáročnější plodinou, kterou pěstujeme je cukrovka. V současnosti ji pěstujeme na 70 ha. V minulosti nastala doba, kdy jsme po administrativním zásahu Evropské unie cukrovku nepěstovali vůbec žádnou, což je škoda, protože se nacházíme v řepařském výrobním typu. V našich podmínkách jsme schopni vypěstovat až 80 t/ha s cukernatostí 17 – 18 %.

 

Moderní rostlinná výroba se neobejde bez kvalitní mechanizace. Družstvo pravidelně investuje do obnovy jednotlivých strojů tak, aby všechny agrotechnické operace byly provedeny v požadované kvalitě a termínu. Veškerá mechanizace je soustředěna v samostatném středisku a je jí věnována řádná péče.

bottom of page